24. 12. 2017

Vánoční příběh, který se dnes skutečně stal

Děti z dětského domova v Horní Plané vyrazily na Štědrý den ke krmelci pohostit zvířátka. Když se k němu blížily, spěchal jim naproti pán s holí a prosbou: „Moje žena Máňa bude rodit! Odložil jsem ji do krmelce a vyrazil hledat pomoc. Potřebujeme teplo, vodu a dudlík! Nevěděli byste o něčem?“ Děti pánovi s holí, který si říkal Pepa, ochotně nabídly svůj vlastní příbytek. Když ale s Pepíkem dorazily ke krmelci, bylo už Jezulátko na světě. Pepík byl štěstím bez sebe, radoval se, že bude tesařem jako on a s dětmi ho pojmenoval Ježíšek. Pak se ale ukázalo, že dítko je holčička a bylo přejmenováno na Ježurku. Josef dětem slíbil, že za to, že jim chtěly pomoci, bude Ježurka roznášet všem dětem po světě v tento den dárky. „Ale dětí je hodně a Ježurka je jen jedna,“ namítla Marie. „Tak poprosíme o další,“ navrhl Pepa a společně s dětmi zvolali směrem k nebi prosbu o pomocníka. Tu se zjevil anděl a v náruči choval další Jezulátko, byla to ovšem druhá Ježurka. Předal ji Josefovi a požehnal dětem.
Josef dětem vyprávěl, že se u nich doma na Blízkém východě válčí, a proto vyrazil se ženou do Pohádkové rezervace, kde jim pan Ptáček nabídl azyl. Slíbil také, že s panem Ptáčkem pohovoří o možnosti navštívení dětí ještě do konce roku. Děti vyslovily přání, že by se rády setkaly s Karkulkou, Šípkovou Růženkou, Kryštofem Kolumbem, Šrekem, Betlémem, broučkem Kakadíkem a Hasičem.
Děti v krmelci zanechaly jídlo pro lesní zvířátka, Josefa, Marii a Ježurky, společně si všichni zazpívali Vánoční koledu, popřáli všem lidem na světě krásné Vánoce a rozešli se.

HEZKÉ VÁNOCE!